Autentimata vs. autenditud e-kirjad

Google on rakendanud DMARC-protokolli, et võidelda pettuste ja rämpsposti vastu, tagades, et e-kirjad, mida sa vastu võtad, on autentsed. DMARC aitab e-posti saatjatel ja teenusepakkujatel kindlaks teha, kas sissetulev kiri on autentne, põhinedes saatja domeeni nime kirjete kontrollil. Siin on, kuidas saad eristada autentimata ja autenditud e-kirju.

Autentimata E-kiri:

  • Puuduv või kahtlane saatja aadress: E-kiri tundub olevat saadetud usaldusväärsest allikast, kuid saatja e-posti aadress on kahtlane või ei kattu ettevõtte ametliku domeeniga.
  • Vead tekstis või kahtlased lingid: Kirjas on kirjavigu, grammatikavigu või kahtlasi linke, mis ei suuna ametlikele veebilehtedele.
  • Puudulik autentimise teave: Kui kasutad e-posti klienti, mis toetab DMARC-i, võid märgata hoiatusi või märke, mis viitavad sellele, et kiri ei läbinud autentimise kontrolli.

Autenditud E-kiri:

  • Korrektne saatja aadress: E-kiri pärineb kehtivast ja usaldusväärsest domeenist, mis kattub saatja väidetava organisatsiooniga.
    DMARC autentimise kinnitus: E-posti teenusepakkuja või e-posti klient näitab, et kiri on autentimise protsessid, sealhulgas DKIM (DomainKeys Identified Mail) ja SPF (Sender Policy Framework), edukalt läbinud.
  • Turvalised lingid ja selge sõnastus: E-kirja sisu on professionaalselt koostatud, ilma kirja- või grammatikavigadeta, ja sisaldab turvalisi linke ametlikele veebilehtedele.

Kuidas Kontrollida E-kirja Autentsust:

  • Kontrolli saatja aadressi: Veendu, et saatja aadress kattub oodatava organisatsiooni domeeniga.
  • Otsi autentimise kinnitusi: Paljud e-posti kliendid kuvavad nüüd autentimise kinnituse ikooni või märget autenditud e-kirjade juures.
  • Kasuta e-posti turvalisuse tööriistu: Paigalda lisatööriistu või pluginaid, mis aitavad tuvastada ja filtreerida autentimata e-kirju.

DMARC on oluline samm e-posti turvalisuse tõhustamisel, aidates vähendada pettuste ja rämpsposti riski. Autentimata e-kirjade äratundmine ja nende korrektne käsitlemine on võtmetähtsusega iga e-posti kasutaja jaoks.