Töökäsk reklaamteksti loomiseks

  1. Kas saaksite jagada mõningaid veenvaid reklaamteksti näidiseid [toode/teenus] jaoks?
  2. Käivitan uue [toode/teenus], mis on suunatud [sihtrühm]le.
  3. Kas saaksite aidata luua haaravaid pealkirju ja kaasaskäivat teksti, et äratada nende huvi ja suunata neid edasi uurima?

Vaata ära ka järgmine video, et näha, mis vastused ChatGPT selle töökäsuga andis.