Õpiamps 2 / 5

Andmekaitse ABC I osa Mõisted

Mõisted aitavad meil üksteisest ühtmoodi aru saada ja ennast lühemalt väljendada. Peamistest mõistetest aru saamine aitab meil andmekaitse valdkonda paremini mõista.