SEO miinused

●Tulemuste saavutamine ja investeeringu tasuvus võtab aega 6-12 kuud
●Suure konkurentsi puhul võtab edu saavutamine aega
●Suure konkurentsi puhul on teenus kallis
●Edu püsivus sõltub nii Google’ist kui konkurentidest
●Tulemusi ei saa 100% garanteerida