Õpiamps 5 / 6

Müügiskript, mis teeb imet (teooria)

Töökäsk müügiskripti loomiseks

Kuidas saan luua müügiskripti, mis rõhutab [TOODE/TEENUS]-e ainulaadseid omadusi ja pöördub [SIHTRÜHM] poole?

Vaata ära ka järgmine video, et näha, mis vastused ChatGPT selle töökäsuga andis.