Õpiamps 3 / 6

Personaliseeritud pakkumise loomine kliendile (teooria)

Töökäsk pakkumise loomiseks

Arvestades teie varasemaid oste, arvame, et [TOODE/TEENUS] võiks teid huvitada. Et näidata oma tänu teie lojaalsuse eest, pakume teile erilist [SOODUSTUS/PAKKUMINE] selle toote/teenuse esmakordsel soetamisel.

Vaata ära ka järgmine video, et näha, mis vastused ChatGPT selle töökäsuga andis.